Spis statystyczny (ang. census)

Spis statystyczny to badanie polegające na zebraniu danych społeczno-demograficznych dotyczących wszystkich osób wchodzących w skład jakiejś populacji. W Polsce przykładem takiego spisu jest Narodowy Spis Powszechny przeprowadzany przez Główny Urząd Statystyczny.