CPT (ang. Cost per Thousand)

CPT to wskaźnik wykorzystywany w badaniach telemetrycznych do oszacowania średniego kosztu dotarcia emitowanej reklamy do 1 procenta grupy docelowej.