Crossley Archibald Maddock

Crossley Archibald Maddock (ur. 1896 – zm. 1985) jeden z pionierów – obok George’a Gallupa oraz Elmo Ropera – badań opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych. W roku 1936 wspólnie opracowali trafną prognozę zwycięstwa Roosevelta w wyborach prezydenckich. W 1926 założył własną agencję badawczą Crossley Inc. Od początku lat 30. na zlecenie Association of National Advertisers (amerykańskiej organizacji branżowej reklamodawców) realizował badania słuchalności krajowych rozgłośni radiowych.

Wyniki pomiarów (tzw. „Crossleys ratings”) uznawane są za jedne z pierwszych w historii mediów ratingi popularności stacji radiowych. Po II wojnie światowej był jednym ze współzałożycieli National Council on Public Polls (1969), organizacji zrzeszającej amerykańskie instytuty badania opinii publicznej.