Debriefing

Debriefing to krótkie ustne podsumowanie wywiadów fokusowych, przeprowadzone bezpośrednio po ich zakończeniu.

W debriefingu bierze zwykle udział moderator, kierownik projektu badawczego (o ile nie jest nim sam moderator) oraz klient zlecający badanie.