Dedukcja (ang. deduction)

Dedukcja to metoda rozumowania i wnioskowania, oparta na obserwacji zjawisk i przypadków ogólnych w celu zrozumienia zjawisk i przypadków szczegółowych (od ogółu do szczegółu). Przeciwieństwo indukcji.