Decyl (ang. decile)

Decyl to parametr statystyczny, kwantyl dziesiątego rzędu, stosowany do wyznaczenia rozkładu normalnego wartości zmiennej w badanej populacji. Umożliwia podział analizowanej zbiorowości na 10 części z uwagi na wartość analizowanej zmiennej. Jeśli osoba uzyskująca dochody z pracy w wysokości 3 000 zł miesięcznie została zaliczona do 6 decyla, to oznacza to, że 60% osób w badanej populacji zarabia nie więcej niż 3 000 zł miesięcznie; 40% badanych osób uzyskuje natomiast dochody większe niż podana kwota. 5 decyl jest jednocześnie medianą, czyli wartością środkową zmiennej.