Definicja nominalna (ang. nominal definition)

Definicja nominalna jest to znaczenie, które możemy przypisać jakiemuś obiektowi, jeśli posiada własności określone w definiens. Za pomocą definicji nominalnej nazywamy zatem ten obiekt, co do którego mamy pewność, że właśnie do niego odnosi się ta definicja. W dużym uproszczeniu: jeśli spotkamy zwierzę z czterema łapkami, pokryte futerkiem, z ogonem i miauczące, i chcemy to zwierzę jakoś nazwać, to zwierzę to możemy nazwać kotem i właśnie to jest przykład definicji nominalnej. Nazywamy to, o czym wiemy, że właśnie tak się to nazywa. Ciut zagmatwane, ale zostawmy to już logikom.