Dobór grupowy (ang. cluster sampling)

Dobór grupowy to metoda doboru próby badanej, do której najpierw losowane są jednostki pierwszego rzędu (gminy, powiaty, miasta, szkoły, uczelnie, instytucje itp.), z których następnie losowane są mniejsze jednostki dalszego rzędu, w nich się zawierające. Przykładowy schemat doboru grupowego może wyglądać następująco: miasto – dzielnica – osiedle – budynek mieszkalny – mieszkanie.