Efekt placebo (ang. placebo effect)

Efekt placebo to zjawisko poprawy zdrowia lub samopoczucia u osoby przyjmującej substancję obojętną farmakologicznie. Efekt placebo obserwowany jest najczęściej w klinicznych badaniach eksperymentalnych, w trakcie testowania leków oraz w badaniach psychologicznych i terapii. Placebo, substancja obojętna farmakologicznie, podawana jest zwykle uczestnikom grupy kontrolnej. Osoby przyjmujące placebo nie są jednak tego świadome, są przekonane, że przyjmują nowe lekarstwo, które może umożliwić im wyleczenie. Porównanie skuteczności leczenia w grupie eksperymentalnej, w której pacjenci rzeczywiście przyjęli lekarstwo, z wynikami osób z grupy kontrolnej, które przyjęły placebo, umożliwia sprawdzenie, czy testowany lek ma faktycznie oczekiwane właściwości lecznicze.