Grupa kontrolna (ang. control group)

Grupa kontrolna to ogół osób – obok grupy eksperymentalnej – biorących udział w jakimś eksperymencie. Grupa kontrolna ma zwykle takie same cechy społeczno-demograficzne jak grupa eksperymentalna; różnica polega na tym, że wobec osób z grupy kontrolnej nie stosuje się żadnych manipulacji i bodźców eksperymentalnych. Na zakończenie eksperymentu dokonuje się pomiaru zachowań osób z obydwu grup. Dzięki temu można ocenić znaczenie i wpływ bodźca na zachowanie osób z grupy eksperymentalnej.