Ekonometria (ang. econometrics)

Ekonometria to kierunek badawczy w ekonomii zajmujący się m.in. prognozowaniem zjawisk rynkowych i gospodarczych oraz ich możliwej zależności od zjawisk społecznych i wydarzeń politycznych. Ekonometria stosowana jest również pomocniczo w badaniach rynkowych i społecznych, przede wszystkim za pomocą różnych technik analizy wielozmiennowej, analizy szeregów czasowych i wnioskowania statystycznego.