Etnocentryzm konsumencki (ang. consumer ethnocentrism)

Etnocentryzm konsumencki to skłonność do świadomego preferowania i celowego wybierania przez konsumentów towarów i usług krajowej produkcji. Najczęstsze motywy omawianych zachowań to emocjonalne przywiązanie i zaufanie do produktów rodzimej produkcji, chęć wspierania własnej gospodarki i handlu, szeroko pojęta solidarność społeczna. Termin „etnocentryzm konsumencki” może zresztą odnosić się nie tylko do kupowania produktów krajowych, ale również towarów pochodzących z konkretnego regionu lub miejscowości. Zjawisko etnocentryzmu konsumenckiego jest powszechne na całym świecie, szczególnie w krajach dobrze rozwiniętych gospodarczo (Stany Zjednoczone, Japonia, kraje Unii Europejskiej), których ludność jest szczególnie zmotywowana do wspierania krajowej produkcji. Istnieją nawet narzędzia do pomiaru tego zjawiska. Patrz: skala etnocentryzmu konsumenckiego.