Explicans (łac.)

Explicans to jest to, co wyjaśnia (synonim terminu explanans). Innymi słowy zmienna niezależna.