Fidelity

Fidelity to wskaźnik wykorzystywany w badaniach telemetrycznych do oszacowania czasu oglądania programu przez telewidza w stosunku do ogólnej długości trwania programu. Wskaźnik fidelity przedstawiony jest w postaci procentowej. Jeżeli cały program trwa 60 minut, a telewidz ogląda z tego 30 minut programu, to wskaźnik będzie wynosił ~ 50%. Im wyższy wskaźnik, tym bardziej – przynajmniej teoretycznie – program jest atrakcyjny dla telewidzów (chociaż z drugiej strony nie można wykluczyć, że program był nudny, a widz robił sobie w tym czasie kanapki w kuchni lub zasnął przed telewizorem).