Fieldwork

Fieldwork to potoczne określenie prac podejmowanych przez agencję badawczą w celu wykonania badania w terenie (dystrybucji kwestionariuszy wywiadów, realizacji wywiadów przez ankieterów, zebraniu wypełnionych kwestionariuszy i przesłaniu do agencji itp.).