Grupa fokusowa (ang. focus group)

Grupa fokusowa to potoczne określenie osób uczestniczących w FGI; również termin oznaczający wywiad realizowany tą metodą.