Grupa podwójnie moderowana (ang. dual moderator group)

Grupa podwójnie moderowana to odmiana wywiadu FGI prowadzonego jednocześnie przez dwóch moderatorów. Celem takiego moderowania może być urozmaicenie i usprawnienie przebiegu dyskusji pomiędzy uczestnikami, zwłaszcza kiedy dotyczy ona wielu wątków i zagadnień badawczych. W takich przypadkach moderatorzy mogą na przemian omawiać te zagadnienia i tematy, do których są merytorycznie lepiej przygotowani. Czasami dwóch moderatorów pojawia się również w trakcie tzw. clash groups, w trakcie których spierają się ze sobą zwolennicy i przeciwnicy jakiegoś konceptu, pomysłu, idei itp.