Implementacja (ang. implementation)

Implementacja to praktyczne wykorzystanie wyników obserwacji, eksperymentu lub innego zrealizowanego badania.