Imputacja (ang. imputation)

Imputacja to procedura uzupełniania braków danych wprowadzonych do pakietu statystycznego. Braki danych mogą być pomijane w trakcie analizy lub też zastępowane wartościami losowymi, średnimi itp. Braki danych na temat wysokości dochodów respondentów, którzy nie podali takiej informacji, można uzupełnić np. w ten sposób, że najpierw wyliczana jest średnia wartość dochodów wszystkich respondentów, którzy udzieli odpowiedzi na to pytanie. Następnie uzyskana średnia podstawiana jest pod wszystkie braki danych dotyczące wartości dochodów.