Informator (ang. informant)

Informator to osoba pomagająca badaczom w dotarciu do określonej grupy społecznej, wspólnoty, subkultury itp. Informator jest bardzo przydatny w sytuacji, gdy badacze chcą przeprowadzić badanie w środowiskach trudno dostępnych: sektach religijnych, subkulturach młodzieżowych, jak również wspólnotach zrzeszających mniejszości seksualne, narodowe itp. Informator jest często członkiem społeczności, do której chcą dotrzeć badacze. Dysponuje zwykle dużą wiedzą na temat społeczności i jej członków, których może przekonywać do nawiązania kontaktu z badaczami i udziału w badaniu.

Patrz również hasło: bramkarz.