ISSP (ang. International Social Survey Programme)

ISSP to międzynarodowy program społeczny, którego celem jest realizacja cyklicznych sondaży w krajach nim objętych. Realizowane sondaże dotyczą tego samego zagadnienia, wykorzystuje się w nich tę samą metodologię i narzędzia badawcze. Sondaże w ramach programu realizowane są w poszczególnych krajach raz do roku. Program ISSP nie posiada żadnego budżetu centralnego, sondaże we wszystkich krajach finansowane są przez instytucje w nim uczestniczące. Członkowie programu spotykają się raz do roku na zgromadzeniach, na których podejmowane są decyzje dotyczące tematu kolejnego sondażu i innych spraw organizacyjnych.

Program ISSP powstał w roku 1984 z inicjatywy czterech ośrodków badawczych z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Australii. Od tego czasu w różnych projektach badawczych ISSP wzięły udział ośrodki badawcze z 53 krajów (wg stanu na rok 2015). Koordynacją programu w Polsce zajmuje się Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.