Istotność danych (ang. significance)

Istotność danych w ogólnym znaczeniu jest to wartość merytoryczna informacji zgromadzonych w trakcie zrealizowanego badania w odniesieniu do celów, które miały być osiągnięte. O istotności danych decydują przede wszystkim takie elementy jak: kompletność danych, ich przydatność do dalszej analizy itp.