Istotność statystyczna (ang. statistical significance)

Istotność statystyczna to prawdopodobieństwo, z jakim można przyjąć, że zależności pomiędzy wartościami zmiennych w próbie badanej mogą być jedynie wynikiem błędu losowego.