Karta odpowiedzi (karta respondenta; ang. answer cards)

Karta odpowiedzi zawiera wszystkie możliwych odpowiedzi na wybrane pytania zamieszczone w kwestionariuszu wywiadu. Kartę odpowiedzi ankieter wręcza respondentowi w trakcie wywiadu, w sytuacji, gdy lista możliwych odpowiedzi na zadane pytanie jest bardzo długa lub odpowiedź wymaga dłuższego zastanowienia. Dzięki takiemu zabiegowi ankieter nie musi za każdym razem pokazywać respondentowi samego kwestionariusza, co nie sprzyjałoby sprawnej realizacji wywiadu.