Kontyngencja (ang. contingency)

Kontyngencja to zależność występująca pomiędzy dwoma lub większą liczbą zmiennych, z których przynajmniej jedna jest zmienną jakościową (nominalną, kategoryczną).