Koordynator terenowy (ang. field supervisor)

Koordynator terenowy to osoba współpracująca z agencją badawczą, odpowiadająca za realizację projektów badawczych w określonym regionie, mieście itp.