Kontrola w eksperymencie (ang. experiment control)

Kontrola w eksperymencie to ogół działań podejmowanych przez eksperymentatora, których celem jest zapewnienie realizacji badania zgodnie z przyjętym planem eksperymentalnym i uzyskanie trafnych wyników. Kontrola w eksperymencie obejmuje przede wszystkim utworzenie grupy eksperymentalnej i kontrolnej, dobór osób do tych grup oraz manipulację bodźcami eksperymentalnymi.