Kwestionariusz ustrukturyzowany (ang. structured questionnaire)

Kwestionariusz ustrukturyzowany zbudowany jest w taki sposób, że liczba, kolejność oraz forma zadawanych pytań jest z góry ustalona i niezmienna (ustandaryzowana). Przykładem jest kwestionariusz wywiadu i ankieta. Kwestionariusz ustrukturyzowany oprócz pytań zawiera również kafeterie, czyli gotowy wybór odpowiedzi na poszczególne pytania, możliwych do udzielenia przez respondenta.