Kwota (ang. quota)

Kwota to część próby kwotowej, do której należą osoby z określonymi cechami (płcią, wiekiem, miejscem zamieszkania, wykształceniem itp.), odróżniającymi je od osób z innych kwot. Najprostszym przykładem kwot znajdujących się w próbie badanej są kwoty kobiet i mężczyzn. Jeżeli wiemy z jakiegoś źródła, że w populacji, którą chcemy badać, 51% osób to kobiety, a 49% to mężczyźni, to w badaniu na próbie 1 000 osób powinniśmy przyjąć proporcjonalne kwoty: wybrać 510 kobiet oraz 490 mężczyzn.