Kwintyl (ang. quintile)

Kwintyl to parametr statystyczny, kwantyl piątego rzędu, stosowany do wyznaczenia rozkładu normalnego wartości zmiennej w populacji badanej. Kwintyl umożliwia podział populacji lub zbioru jednostek na 5 części z uwagi na wartość analizowanej zmiennej. Jeśli osoba uzyskująca dochody z pracy w wysokości 4 000 zł miesięcznie została zaliczona do 4 kwintyla, to oznacza to, że 60% osób w badanej populacji zarabia nie więcej niż 3 000 zł miesięcznie; 40% badanych osób uzyskuje natomiast dochody większe niż podana kwota.