Last minute swing

Last minute swing to zachowanie części wyborców polegające na nieoczekiwanej zmianie decyzji i oddaniu głosu w wyborach na innego kandydata lub partię, niż było to ich pierwotnym zamiarem. Terminem „last minute swing” można określić również nagłe podjęcie decyzji o oddaniu głosu przez osoby do tej pory niezdecydowane lub wcześniej w ogóle nie zamierzające uczestniczyć w głosowaniu.

Cechą opisanych zachowań jest to, że mają one miejsce bezpośrednio przed terminem wyborów, w ostatnich dniach, czasami nawet godzinach, kampanii wyborczej. Motywem takiego postępowania mogą być wyniki ostatnich sondaży wyborczych publikowanych przed dniem wyborów lub tzw. ciszą wyborczą. Część wyborców, zamiast własną opinią, kieruje się wynikami sondaży (koniecznie chcą być po stronie zwycięzców lub przeciwnie – wolą zagłosować na partię, której notowania zaczynają spadać).

Efekt „last minute swing” zauważany jest post factum, już po przeprowadzonych wyborach, kiedy okazuje się, że ich wyniki różnią się istotnie od wcześniejszych prognoz.