Likert Rensis

Likert Rensis (ur. 1903 – zm. 1981) amerykański psycholog, pedagog i socjolog, wieloletni dyrektor (1940 – 1970) Institute of Social Research Michigan University. Zajmował się m.in. psychologią organizacji i teorią zarządzania. Do jego najważniejszych prac należą: New patterns of management (1961), The Human Organization (1967) oraz New Ways of Managing Conflict (1976).

W roku 1932 opracował skalę do mierzenia postaw (tzw. skala Likerta), która z czasem, z różnymi modyfikacjami, stała się jedną z najczęściej wykorzystywanych skal pomiarowych w badaniach społecznych i marketingowych (A Technique for the Measurement of Attitudes, 1932).