Lippmann Walter

Lippmann Walter (ur. 1889 – zm. 1974) amerykański dziennikarz, publikował m.in. w New Republic, New York World oraz New York Herald Tribune. Na łamach tego ostatniego przez 36 lat (od 1931 roku) prowadził kolumnę Today and Tommorow, w której zamieszczał swoje komentarze społeczno-polityczne. Był jednym z najbardziej znanych komentatorów politycznych XX wieku. Spopularyzował m.in. termin „zimna wojna” (ang. Cold War; od tytułu jego książki The Cold War wydanej w 1947 roku).

Jednym z głównych przedmiotów jego zainteresowań była teoria opinii publicznej. Swoje poglądy na ten temat przedstawił w książkach Public opinion (1922) oraz The Phantom Public (1925), w których opisywał m.in. wpływ mediów na kształtowanie się opinii publicznej. Nie ukrywał swojego krytycznego stosunku zarówno do tego, w jaki sposób mass media manipulują i wpływają na opinię publiczną, jak również do tego, w jaki sposób opinia publiczna wpływa następnie na funkcjonowanie państwa (Where mass opinion dominates the government, there is a morbid derangement of the true functions of power; patrz: Walter Lippmann, The Public Philoshopy, New York 1955).

Wprowadził również do nauk społecznych termin „stereotyp” (The systems of stereotypes may be the core of our personal tradition, the defenses of our position in society; patrz: Walter Lippmann, Public Opinion, New York 1922).