Malinowski Bronisław

Malinowski Bronisław (ur. 1884 – zm. 1942), polski etnolog i antropolog kulturowy, prekursor metody badań terenowych, wykładowca uczelni europejskich i amerykańskich.

Światowe uznanie zyskał dzięki tzw. monografiom trobriandzkim, w których opisał swoje badania antropologiczne, zrealizowane w latach 1915 – 1918 wśród tubylczych plemion żyjących na Wyspach Trobrianda. W ich trakcie zastosował szereg nowatorskich jak na tamte czasy metod i technik badawczych. Wykorzystał metodę obserwacji uczestniczącej i wywiadu osobistego; postulował odrzucenie etnocentryzmu w badaniach antropologicznych, a zamiast tego przyjęcie punktu widzenia badanych osób; propagował konieczność znajomości języka badanych osób i częściowej asymilacji, poprzez wspólne zamieszkiwanie z nimi. Do najważniejszych prac Malinowskiego należą m.in. Argonauci zachodniego Pacyfiku (1922, wyd. pol. 1967), Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji (1926, wyd. pol. 1938), Ogrody koralowe i ich magia (1935, wyd. pol. 1987).