Metoda lejka (ang. funnel approach)

Metoda lejka to procedura układania pytań w kwestionariuszu wywiadu lub ankiecie. Pytania układane metodą lejka umieszczane są w kwestionariuszu wywiadu w taki sposób, żeby najpierw pojawiały się pytania ogólne, a następnie coraz bardziej szczegółowe i wymagające większego namysłu respondenta.