Rzetelność skali (ang. scale reliability)

Rzetelność skali to taka cecha skali pomiarowej, że przy każdym kolejnym pomiarze tego samego zjawiska, postawy itp. pozwala na uzyskanie takich samych lub nieznacznie różniących się wyników.