Nadreprezentacja (ang. overrepresentation)

Nadreprezentacja to pojawienie się w próbie badanej zbyt dużej liczebności (proporcji) osób posiadających określone cechy społeczno-demograficzne, niżby to wynikało z ich faktycznego udziału w populacji badanej.