Niedoreprezentowanie (ang. underrepresentation)

Niedoreprezentowanie to pojawienie się w próbie badanej zbyt małej liczebności (proporcji) osób posiadających określone cechy społeczno-demograficzne, niżby to wynikało z ich faktycznego udziału w populacji badanej.