Niereprezentatywność (ang. unrepresentativeness)

Niereprezentatywność to cecha próby badanej, która nie pozwala uogólniać wyników badania na całą populację badaną, z której pobrana została próba.