Obserwacja jawna (ang. undisguised observation)

Obserwacja jawna polega na tym, że uczestnicy badania są uprzedzeni o tym, że są obserwowani. Jednocześnie są oni powiadomieni o celu obserwacji, ewentualnych technikach użytych do rejestracji ich zachowań itp.