Obserwacja mechaniczna (ang. contrived observation)

Obserwacja mechaniczna polega na tym, że zachowania obserwowanych osób rejestrowane są za pomocą kamer itp.