Obserwacja (ang. observation)

Obserwacja to badanie, którego celem jest rejestracja i opis zachowań osób w ich naturalnym, codziennym środowisku: pracy, domu, miejscach, gdzie dokonują zakupów lub spędzają czas wolny itp. Wyróżnia się następujące rodzaje obserwacji: obserwacja nieuczestnicząca (ang. non-participant observation), w trakcie której … Czytaj dalej