Obserwacja naturalna (ang. natural observation)

Obserwacja naturalna polega na tym, że zachowania badanych osób nie są w żaden sposób rejestrowane za pomocą środków audiowizualnych.