Obserwacja nieustrukturyzowana (ang. unstructured observation)

Obserwacja nieustrukturyzowana prowadzona jest bez żadnych szczegółowych założeń i wytycznych badawczych.