Obserwacja ukryta (ang. disguised observation)

Obserwacja ukryta polega na tym, że uczestnicy badania nie mają świadomości i nie są uprzedzeni o tym, że są obserwowani.