Obserwacja ustrukturyzowana (ang. structured observation)

Obserwacja ustrukturyzowana prowadzona jest wg ściśle określonych założeń badawczych (planu badawczego).