Opis próby badawczej (ang. sampling plan)

Opis próby badawczej to instrukcja dotycząca sposobu doboru próby badanej z operatu losowania lub innej bazy tego typu. Opis próby badawczej zawiera m.in. wskazania dotyczące zastosowanej techniki losowania jednostek znajdujących się w operacie, założoną wielkość próby oraz szacowaną wielkość błędu losowego.