OTS (ang. Opportunity to See)

OTS to wskaźnik wykorzystywany w badaniach telemetrycznych i badaniach reklamy do oceny efektywności kampanii reklamowej; określa średnią liczbę kontaktów osoby z grupy docelowej z reklamą emitowaną w stacji telewizyjnej, w jakimś odstępie czasu.