Plan czynnikowy (ang. factorial design)

Plan czynnikowy to rodzaj schematu badawczego określającego sposób mierzenia wpływu co najmniej dwóch zmiennych niezależnych na zmienną zależną.