Plan eksperymentalny (ang. experimental design)

Plan eksperymentalny to opis zawierający założenia niezbędne do przeprowadzenia eksperymentu, a w szczególności wskazania dotyczące:

  1. zasad doboru uczestników eksperymentu do grup eksperymentalnych i kontrolnych
  2. bodźców eksperymentalnych, którym będą poddawani uczestnicy eksperymentu
  3. sposobu wykonania pretestu (przed rozpoczęciem eksperymentu) i posttestu
    (po jego zakończeniu).